Zakres Usług

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym w zakresie:

Konsultacje i porady prawne

reprezentowanie w negocjacjach, mediacjach oraz przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych

zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych

zastępstwo w postępowaniach przed organami administracyjnymi, w tym organami administracji skarbowej

obsługa prawna podmiotów gospodarczych: spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

sporządzanie i opiniowanie umów oraz pism procesowych

przygotowanie opinii prawnych

doradztwo w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów gospodarczych

prowadzenie szkoleń w zakresie wybranych zagadnień prawnych

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu.