Prawo rodzinne i opiekuńcze

sprawy o rozwód i separację

rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej

sprawy o podział majątku małżeńskiego

sprawy o alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)

powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej

ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej

ustalenie kontaktów z dziećmi

ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa