Prawo gospodarcze

przygotowanie i analiza dokumentów, umów oraz regulaminów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i ochroną danych osobowych

usługi prawne w sprawach związanych z przepisami prawa konkurencji

kompleksowa obsługa osób prawnych, na etapie zawierania kontraktów oraz w postępowaniach sądowych

zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego wraz z przeprowadzeniem postępowania rejestrowego, w tym bieżących zmian w strukturach spółek,

przekształcania organizacyjne spółek

prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek

prowadzenie postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników

reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.