Prawo cywilne

opracowanie umów i ich analiza pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

opiniowanie umów przedkładanych przez Klientów Kancelarii, udział w negocjacjach z kontrahentami

opracowanie opinii prawnych

przygotowanie pism procesowych na poszczególnych etapach postępowania, w tym wezwań do zapłaty i zawezwań do próby ugodowej, pism inicjujących postępowanie sądowe (pozwów, wniosków), odpowiedzi na pozew

odpowiedzi na wniosek, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty, zażaleń, apelacji, wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych

reprezentacja procesowa Klientów Kancelarii na wszystkich etapach postępowań sądowych

doradztwo i pomoc w sprawach dotyczących postępowań odszkodowawczych

o zadośćuczynienie, z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i konsumenckiego

usługi prawne na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego