Zakres usług

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym w zakresie:

  • konsultacje i porady prawne,
  • reprezentowanie w negocjacjach, mediacjach oraz przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi  i administracyjnymi w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych,
  • zastępstwo w postępowaniach przed organami administracyjnymi, w tym organami administracji skarbowej,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych : spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • sporządzanie i opiniowanie umów oraz pism procesowych,
  • przygotowanie opinii prawnych,
  • doradztwo w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów gospodarczych,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie wybranych zagadnień prawnych.