Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • sprawy o rozwód i separację,
  • rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej,
  • sprawy o podział majątku małżeńskiego,
  • sprawy o alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.