Prawo Gospodarcze 

  • przygotowanie i analiza dokumentów, umów oraz regulaminów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i ochroną danych osobowych,
  • usługi prawne w sprawach związanych z przepisami prawa konkurencji,
  • kompleksowa obsługa osób prawnych, na etapie zawierania kontraktów oraz w postępowaniach sądowych,
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego wraz z przeprowadzeniem postępowania rejestrowego, w tym bieżących zmian w strukturach spółek,
  • przekształcania organizacyjne spółek,
  • prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek,
  • prowadzenie postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
  • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.