Prawo cywilne

  • opracowanie umów i ich analiza pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  • opiniowanie umów przedkładanych przez Klientów Kancelarii, udział w negocjacjach z kontrahentami,
  • opracowanie opinii prawnych,
  • przygotowanie pism procesowych na poszczególnych etapach postępowania, w tym wezwań do zapłaty i zawezwań do próby ugodowej, pism inicjujących postępowanie sądowe (pozwów, wniosków), odpowiedzi na pozew,
  • odpowiedzi na wniosek, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty, zażaleń, apelacji, wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych,
  • reprezentacja procesowa Klientów Kancelarii na wszystkich etapach postępowań sądowych,
  • doradztwo i pomoc w sprawach dotyczących postępowań odszkodowawczych,
  • o zadośćuczynienie, z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i konsumenckiego,
  • usługi prawne na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.