Prawo administracyjne

  • pomoc prawna i reprezentacja Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym, w tym:
  • prawo budowlane
  • prawo oświatowe
  • prawo zamówień publicznych
  • prawo podatkowe